Ben Eyckmans compagnon de rout

Doelpubliek


Leidinggevenden

Professionals die hun persoonlijke ontwikkeling ter harte nemen, nieuwsgierig en gedreven zijn om zichzelf dieper te begrijpen en dit onderzoek met open blik willen aangaan kunnen een beroep op me doen als ervaren begeleider, private coach, gids, mentor, sparring partner, compagnon de route, vertrouwenspersoon, katalysator,...
Deze meerwaardezoekers durven zich kwetsbaar op te stellen, nemen verantwoordelijkheid voor hun leerproces en zijn zelfredzaam.

Ontwikkelingspad

Onder persoonlijke ontwikkeling versta ik:

• Zichzelf leren kennen als uniek individu met sterktes, zwaktes en schaduwzijden
• Een streven naar authentiek, volledig, bewust en vrij in het leven en werk staan
• Een evolutie naar verbindend leiderschap en duurzaam ondernemerschap
• Meer veerkracht en de volharding om moedige keuzes te maken.

Dit uitdagende ontwikkelingspad levert meer welzijn op, meer innerlijke rust, duurzamer succes en een sterkere verbinding met zichzelf, met anderen en met het grotere geheel.

Op maat

De persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende gaat idealiter hand in hand met die van de medewerkers, de teams en de bedrijfscultuur van de onderneming. Om deze niveau’s te stroomlijnen bied ik interventies op maat zoals leiderschapstrainingen en teambuildings.

Familie-ondernemingen

Naast de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden gaan het leven en welzijn van familie-ondernemingen me zeer ter harte en kunnen alle betrokkenen rekenen op mijn expertise. In deze ondernemingen komen de familiedynamieken en de ondernemingsrealiteit op een bijzondere manier samen en dagen alle partijen uit tot een heldere samenwerking. Deze helderheid is essentieel voor het succes van de onderneming en de welvaart en het welzijn van de familie en haar leden.

Meerwaardezoekers


Durven zich kwetsbaar op te stellen, nemen verantwoordelijkheid voor hun leerproces en zijn zelfredzaam.

Een streven naar authentiek, volledig, bewust en vrij in het leven en werk staan

Getuigenissen


Martijn van der Erve

CEO Erve Group

"

Ben verstaat de kunst om te coachen op een vriendelijke, innemende, rustige en ongedwongen manier. Waardoor ik mij als persoon goed en veilig voel en mij heb geopend.

Coaching dekt niet de lading. Ben doet veel meer dan dat. Het systemische luik is daarin heel belangrijk. Hij weet als geen ander wanneer hij het juist even moet "uithouden", zodat de ander zelf tot een inzicht komt.

Zijn begeleiding heeft bij mij tot indringende nieuwe inzichten geleid en een diepgaande transformatie teweeggebracht. Ik ken mijzelf nu veel beter en begrijp waar bepaalde gedachten, gevoelens en reacties vandaan komen.

Daardoor kan ik "er" iets mee, in plaats van dat "het" iets met mij doet.

Privé zijn mijn relaties kwalitatiever, rijker en fijner.

Zakelijk ben ik een betere eindverantwoordelijke geworden en kan ik meer ruimte geven aan mensen en aan de tijd. Mijn handelen is minder angstgedreven.

Als u dit leest kan ik u aanraden om deze weg te gaan, samen met Ben. Jezelf beter leren kennen, maakt je leven kleurijker en brengt licht in plaatsen in jou, waar het misschien nu nog donker is.

Er zullen steeds meer geluksmomenten zijn, want het leven heeft er veel te bieden.

"

Chloé Lenaerts

coördinator in een NGO

"

Ben coacht mij ongeveer 5 jaar. Zowel op professioneel als privégebied. Door de coaching heb ik mezelf beter leren kennen, daardoor kan ik moeilijke situaties of veranderingen beter begrijpen en aanpakken.

De coaching heeft mijn leven positief veranderd. Ik leef op een dieper niveau zowel met mezelf als met mijn omgeving. Binnen mijn werkcontext als leidinggevende is het fijn om met een buitenstaander over moeilijkheden te praten. Ben biedt inzichten waar mensen binnen de organisatie niet aan denken en dat verruimt je kijk op de samenwerking en de interne structuur.

Coaching volgen is niet altijd eenvoudig, je moet er voor open staan en naar jezelf durven te kijken. Ben helpt daarbij, hij luistert heel aandachtig, zijn hartelijke ontvangst stelt me gerust en zijn levenservaring is een meerwaarde.

"

Peter Verlinden

hr-verantwoordelijke in een FOD

"

Voor het diepere werk stuur ik mensen met professionele en levensvragen met veel vertrouwen door naar Ben omdat hij hen op vele lagen aanspreekt en in beweging zet. Door zijn zorgzame én glasheldere begeleidingsstijl brengt hij op zeer korte termijn transformatie teweeg die doorwerkt op persoonlijke zowel als op professionele thema’s.

Hij is een liefdevolle en betrokken buitenstaander die zich niet opdringt en individuele en groepsprocessen op korte en lange termijn behartigt en bewaakt. Ik zie mensen die geraakt werden in hun essentie en zich geïnspireerd en ondersteund voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling als mens en professional.

"

Ben Eyckmans


Systemic coach & consultant