Ben Eyckmans compagnon de rout

Thematische Workshops


Aanbod

Naast het System Dynamics ontwikkelingstraject bied ik thematische workshops op maat aan van 1 à 2 dagen.

Enkele voorbeelden:


  • kennismaking met de systemische wetmatigheden voor een specifieke context zoals een pedagogische studiedag, een teambuilding, een directiecomité, een familieraad,...
  • een systemische workshop met een specifiek thema zoals: balans werk privé, marketing en merkenontwikkeling, ziekte en gezondheid, bezit, geld en subsidies, bedrijfscultuur, aandachtspunten bij fusies, transities en overnames, welbevinden op school, successievoorbereiding, maatschappelijke acties,...
  • organisatie-opstellingen waarbij werk- en organisatiegerichte vragen kunnen opgesteld en verhelderd worden zoals de voorbereiding van belangrijke beslissingen, verdieping van visie en missie, loopbaanontwikkeling, leiderschap, conflictbemiddeling, duurzame projectontwikkeling, waardenonderzoek, nieuwe uitdagingen voor de toekomst...
  • supervisie-opstellingen voor mensen die met mensen werken zoals leidinggevenden, directie, hulpverleners, artsen, leerkrachten, stichters, openbare diensten, voorzitters van verenigingen, politici, activisten,...

Contacteer me voor een programma op maat van je vraag en behoeftes.

Ben Eyckmans


Systemic coach & consultant