Ben Eyckmans compagnon de rout

Aanbod


Individueel

Individuele begeleiding van leidinggevenden kan bestaan uit een eenmalig contact tot een langdurig traject dat over verschillende jaren loopt. Ik werk steeds vraaggestuurd, breng verheldering en nieuwe inzichten en stimuleer tot het ondernemen van acties. Aanvullend reik ik denkkaders aan, suggereer ik het lezen van boeken, het volgen van workshops en verwijs ik door naar collega’s-specialisten uit mijn gevarieerd netwerk.

De metafoor van het samen op pad zijn neem ik ook letterlijk door zo veel als mogelijk al wandelend te begeleiden onder het motto “de weg is wijzer dan de wegwijzer” dixit Prof. Ulrich Libbrecht.

Oikonde

Individueel (intensief)

Oikonde (op weg naar huis) traject staat voor een intense individuele begeleiding van enkele opeenvolgende dagen en richt zich tot personen die tot een doorbraak willen komen in prangende professionele en persoonlijke vragen. Dit traject wordt telkens exclusief op maat van de leervragen van de deelnemer vormgegeven. Na een inleidend gesprek, waarin de opportuniteit van het traject en de vragen in kaart worden gebracht, gaan we samen enkele dagen op stap om gaandeweg tot verheldering, beslissingen en een actieplan te komen.

Dit Oikonde traject, in principe residentieel, bied ik aan voor 1 tot 5 deelnemers.

Teambegeleiding

Teambegeleiding in specifieke vraagstukken zoals een doorstart na een reorganisatie of grote personeelswissel, het verhelderen van teamdoelen, de ondersteuning van het leiderschap, het versterken van het teamgevoel, het bewustmaken en oplossen van systemische verstrikkingen, het creëren van gedeelde verantwoordelijkheid, het uitklaren van conflicten en niet-productieve dynamieken,...

Coach the coach

Deze individuele begeleiding van leidinggevenden in hun hoedanigheid van coach geef ik vorm  op maat van ieders uniek ontwikkelingstraject. Ik reik kaders aan, sta stil bij de basishouding en attitude van de coach, stimuleer tot verdere ontwikkeling van vaardigheden en samen verhelderen we concrete cases.

Deze “coach the coach”  bied ik ook aan als incompanytraining afgestemd op de bedrijfscultuur, de waarden en de leerbehoeftes van de deelnemers. Hierdoor ontstaat er een gedeeld en coherent coachingskader en kunnen leidinggevenden elkaar ondersteunen en bevragen.

Familie-ondernemingen

Begeleiding van familie-ondernemingen, zowel voor familie, eigenaars en management als de onderlinge interacties, voorbereiding en opvolging van transities en successie, conflictpreventie en -bemiddeling. In deze bijzondere ondernemingen komen twee systemen met verschillende systemische dynamieken samen, die als conflicterend en onverzoenbaar kunnen ervaren worden. Mijn verhelderende interventies beogen een vlot samenspel tussen de familiale waarden en de economische belangen van de onderneming, en het in kaart brengen, en waar nodig, het ontwarren van de complexe relaties en thema’s tussen families, eigenaars en leidinggevenden.

Indien gewenst loopt deze begeleiding in samenwerking met een gespecialiseerd advocatenbureau.

Systemisch ontwikkelingstraject

In dit intens en ervaringsgericht traject leren de deelnemers de basiswetmatigheden van systemen kennen en leren ze deze toepassen in hun professionele en privé context, leiderschap, relaties, onderwijs, hulpverlening, maatschappelijk engagement,...

De precieze inhoud en duur, 5 tot 10 dagen, van het traject hangen af van de samenstelling van de groep en haar leerbehoeftes.

Uitgebreide info over systemen, dit programma en systemische thematische workshops zijn te vinden op de pagina System Dynamics.

Het is mijn streven open, eerlijk en afgestemd met mensen om te gaan, medelevend én doortastend. Ik garandeer strikte vertrouwelijkheid, continuïteit en flexibele beschikbaarheid in tijd en aandacht.

Een pad ontstaat
door erop te lopen

Een pad ontstaat
door erop te lopen

Ben Eyckmans


Systemic coach & consultant