Ben Eyckmans compagnon de rout

Uitgangspunten


Leidmotief

De uitspraak van Rajneesh “life is a mystery to be lived, not a problem to be solved” is mijn leidmotief wanneer ik zoekend met mensen op pad ga zonder de waarheid in pacht te hebben. Ik geloof dat ieder mens, als unieke manifestatie van het leven veellagig en moeilijk helemaal te doorgronden is.

Verhelderen

Echter, als betrokken buitenstaander kan ik professioneel bijdragen tot het verhelderen van de innerlijke conflicten en uitdagingen die ieder van ons kent. Het is mijn overtuiging en ervaring dat wanneer we deze worstelingen beter begrijpen en erkennen ze hun greep grotendeels lossen en we opnieuw voluit kunnen leven en we de kracht ervaren om onze talenten in te zetten en onze ambities waar te maken.

Doorgronden

Bij het doorgronden van onze professionele en persoonlijke uitdagingen is het vaak nuttig naar het verleden te kijken onder het motto van Sören Kierkegaard: “life can only be understood backwards; but it must be lived forwards” en dus zonder de focus op heden en toekomst uit het oog te verliezen. Immers ons levensscript voldoende kennen en erkennen is een voorwaarde om ons volledig potentieel te kunnen ontwikkelen en om succesvol te zijn.

Duurzaam succes

We worden maar mens in relatie tot de ander en via de systemen waartoe we behoren, ons gezin en familie van herkomst, onze cultuur, geloof, opleiding, sociale kring, bedrijf, beroepsvereniging,... Duurzaam succes, professioneel en privé, is steeds terug te voeren tot heldere en evenwichtige relatie- en systeemdynamieken. Verstoorde dynamieken veroorzaken conflicten, rendementsverlies en professioneel en persoonlijk falen. Daarom beschouw ik het verhelderen van relaties, het in kaart brengen van systemische dynamieken en het ontwarren van verstrikkingen als de kern van mijn begeleiding van mensen, teams, ondernemingen en families.

Samenhang

Ik zie de mens als een niet-scheidbaar geheel waarvan de delen slechts kunnen bestaan en verstaan worden in de relatie tot het geheel. Daarom benader ik mijn cliënten vanuit verschillende perspectieven, met een samenhang tussen lichaam, geest en emoties, korte én lange termijn, werk én privé, op zichzelf én in relatie tot de ander, dagelijkse realiteit én diepere essentie, wetenschap én intuïtie,...

Mens zijn


We worden maar mens in relatie tot de ander
en via de systemen waartoe we behoren.

"life is a mystery to be lived, not a problem to be solved"

Ben Eyckmans


Systemic coach & consultant